Kurs: Drift av lokallag

Påmelding til Ulf Lund Halvorsen på ulf.lund.halvorsen@gmail.com

  • Tid: 03.11.16 kl 18:30 – 21:00
  • Sted: Fylkeshuset i Tønsberg
  • Foredragsholder: Patrick Gudmundsen og Ulf Lund Halvorsen
  • Målgruppe: Styremedlemmer i MDG sine lokallag i Vestfold
  • Sosiale medier

Agenda:

  • Lokallagets oppbygning
  • Partikultur
  • Lokallagsarbeid
  • Hvordan å søke om penger fra det offentlige
  • Hvordan rapportere til MDG sentralt og det offentlige