Nominasjonsmøte

Sted: Hotel Kong Carl, Torggata 9 i Sandefjord

Alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne i Vestfold inviteres til å velge kandidat til Stortingsvalget 2017. Velkommen!

Forslag til rollefordeling:

Ordstyrere: Nikki Schei (Akershus MDG) og Isa Isene (Grønn Ungdom)

Referent: Ingunn Emdal

2 møtedeltakere som kan signerer årsmøteprotokoll: John Mikael Modin og Jennifer McConachie

Fullmaktskomite: Oda Inanna Stene

Tellekorps: Espen Watne Andresen og Randi Hagen Fjellberg

Program:

13:00 Registrering åpner
13:30 Velkommen v/fylkesyret og hilsen fra partiledelsen v/Partisekretær Lars Gaupset
13:45 Valg av ordstyrere
13:50 Gjennomang og spørsmål/svar om hvordan nom.møtet fungerer

Valg av referent, tellekorps og deltakere til å signere protokoll.

Ordstyrer gjennomgår dagsorden og relevante vedtekter. Valg av forretningsorden.

14:15 Om nomkoms arbeid v/nominasjonskomiteen
14:30 Spm/svar ang arbeid og sammensetning
14:45 Pause/lunsj
15:15 Presentasjon av benkeforslag, støtteappeler og kandidatappeller for hver plass topp 2
16.00 Kandidatappeller der det er benkeforslag utenfor topp 2
16.45 Vedtak om endelig liste
17.00 Møteslutt med sosialisering

 

 

Her finner du møtedokumentene for nominasjonsmøtet:

https://drive.google.com/open?id=0B4QOWznuIQo9OXEtb2cwTmNVdW8

https://www.facebook.com/events/1428628673820664/