Økonomikurs

DAG 1: Grunnleggende økonomistyring
Tid: .12.10.16 kl 18:30 – 21:00
Sted: Statens park - Tønsberg
Foredragsholder: Nina Brodahl
Målgruppe: Styremedlemmer i MDG sine lokallag i Vestfold

Agenda:
Grunnleggende regnskapsforståelse
Hvordan føre lokallagets regnskap


DAG 2: Kommuneregnskapet
Tid: .13.10.16 kl 18:30 – 21:00
Sted: Statens park - Tønsberg
Foredragsholder: Nina Brodahl
Målgruppe: Styremedlemmer i MDG sine lokallag i Vestfold

Agenda:
Grunnleggende forståelse av kommuneregnskapet
Inntekter
Driftskostnader
Investeringer