Ulf Lund Halvorsen

3. Kandidat, Benker på 1. plass

Jeg er 53 år, gift og har 2 barn. Jobber som kvalitetsansvarlig for Factoring i DNB Bank ASA. Men har også lang fartstid inne kurs og opplæring som selvstendig næringsdrivende.

Jeg har lang fartstid i politikken, både organisatorisk som lokallagsleder og politisk som kommunestyrerepresentant. Høsten 2014 meldte jeg meg ut av Venstre for å være med å stifte lokallag for MDG i Re. Nå sitter jeg i Kommunestyret, og er utvalgsleder i Kontrollutvalget. Organisatorisk er jeg Sekretær i styret i Re MDG og Opplæringsansvarlig i styret i Vestfold MDG. Jeg er også en av partiets kursholdere i MDG politikk i Telemark, Vestfold og Buskerud.

Av politiske saker jeg brenner for kan det nevnes skolepolitikk, næringspolitikk, kommunalpolitikk. Alle tre områder grønn politikk er viktig i fremover. Spesielt hvordan vi skal ruste kommunene til å være de gode lokalsamfunnene vi skal bygge en grønn politikk rundt. Det er i kommunene vi skal bygge det nye grønne næringslivet når oljeavhengigheten endelig avtar.

MDG er et parti i sterk vekst. Jeg er opptatt av at vi som parti ikke løper fra medlemmene og velgerne. De må kjenne igjen verdiene våre i politikken vi fører og på måten jobber med organisasjonen. Det er lokalpartiene som sammen med nasjonalt nivå skal vinne valget i 2017. Uten en god samhandling får vi ikke ut potensialet vårt hverken før eller etter valget.