John Patrick Gudmundsen

3. Kandidat, Gründer

· Bor på Nøtterøy med samboer, datter på 6 og sønn på 14

· Opprinnelig fra Veitvet i Oslo

· Har jobbet som mekaniker, maler, vaskehjelp, bartender, kjøkkenhjelp og bingovert

· Utdannet som maskinIngeniør

· Er nå selvstendig næringsdrivende innenfor produktutvikling

· Har vært leder og var med å stifte MDG Nøtterøy, sittet i valgkomiteen i Vestfold i 3 år, som leder i 2år, ledet valgkomiteen i Tønsberg og er fungerende fylkesgruppesekretær.

· Sitter i kommunestyret som gruppeleder på Nøtterøy og er 1.vara på fylkestinget og HKEN. Andre verv: Klimarådet Nøtterøy, Politirådet Nøtterøy, styret i Vest-Viken vannregion.

Jeg er en person som først å fremst ser mulighetene i den omstillingen samfunnet vårt skal i gjennom, for å skape et bærekraftig samfunn. Jeg er spesielt opptatt av samferdsel, areal og næringspolitikk, for jeg ser at disse områdene er de viktigste for å kunne skape det helhetlige og klimavennlige samfunnet vi ønsker oss. Vi får ikke flere grøntområder uten arealpolitikk, vi får ikke mindre bilkjøring uten samferdselspolitikk og vi får ikke nye løsninger uten næringslivet. Jeg synes MDGs visjon om et “medmenneskelig samfunn i økologisk balanse “er en god rettesnor å jobbe etter. På det personlige plan har jeg meget stor arbeidskapasitet, høy gjennomførings evne og er villig til å legge inn den tid og energi som skal til for å få oss inn på Stortinget.