Helge W. Myrseth

8. Kandidat

Jeg er 67 år, er gift og har to barn og fire barnebarn som alle bor i Sandefjord. Min utdanning er som radiotelegrafist fra Sjøforsvaret, tekniker elektronikk fra Gjøvik Tekniske Fagskole, Bedriftslederskolen og bedriftsøkonom fra BI. Har meget allsidig arbeidserfaring fra forskjellige bransjer og yrker, bl.a. jobbet som radiotelegrafist utenriks i Handelsflåten, servicetekniker i databransjen og prosessindustrien og som prosjektleder i en maritim leverandørbedrift. Jeg har siden 1990 hatt kvalitetssikring & kvalitetsledelse i det private næringsliv som profesjon, og har vært godkjent internasjonal revisjonsleder både innen kvalitetsledelse og miljø siden 2002. Jobbet som Certification Manager i Bureau Veritas med ansvar for sertifisering av norske og internasjonale virksomheter i Norge i 7 år. Noen av de største kundene som jeg hadde ansvar for ble miljøsertifisert iht. den internasjonale standarden ISO 14001 var Borregaard, Rolls Royce, og Widerøes Flyveselskap. Opplevde også flere interessante revisjonsoppdrag utenlands i den tiden, bl.a. sertifisering av en lokal bedrift i Kampala i Uganda og en norsk virksomhet i Benghazi i Libya. Siden 2009 jobbet som kvalitetsleder og revisjonsleder både innen kvalitet, HMS og ytre miljø i Kongsberg Maritime AS.

Min virkelige interesse for klima og miljø ble vekket fra et deltidsstudie – «Agenda 21» – ved KTH (Kungliga Tekniska Høgskolan) i Stockholm i 1999. I 2010 ble jeg medlem i MDG, og ble valgt inn i styret i Sandefjord MDG i 2013. Var talsperson i lokallaget i Sandefjord i 2014 og 2015, og bidro til at vi fikk vår første representant i bystyret etter valget i 2015. Ble valgt som talsperson i Vestfold MDG i februar i 2016, og har fått erfaring fra både Landsmøtet i partiet og som representant fra Vestfold på flere Landsstyremøter. Jeg er spesielt opptatt av at vår politikk skal være faktabasert, dvs. at den i størst mulig grad skal være tuftet på seriøs forskning og nasjonal og internasjonal statistikk. Jfr. et av våre viktigste slagord: "Tenke globalt og handle lokalt!» Lokalt på kommunalt- og fylkesnivå er jeg spesielt opptatt av jordvern, fremtidsrettet og bærekraftig næringspolitikk, miljøvennlig kollektivtrafikk, miljøvennlige og trivelige bysentra. Dessuten forebyggende helsearbeid, sosial rettferdighet og livskvalitet for alle generasjoner. Spesielt livskvalitet for den eldre generasjon mener jeg er viktig at vi får tydeligere frem i vårt partiprogram frem mot Stortingsvalget neste år.