Kari Proos

Benkes inn på 5. plass

Gift, ett barn og bor i Re. Har en bachelor i sosiologi med supplerende fag.
Av verv i partiet står jeg som leder for lokallaget i Re, og satt som kasserer i fjor.
Stor interesse for samfunnsmekanismer og bevegelser.