Vilde Røsok Bojang

4. kandidat

Vilde Røsok Bojang, 27 år gammel, styremedlem i Miljøpartiet De Grønne Tønsberg.
Vilde har fagbrev i og jobber innen reiseliv. Jeg engasjerer meg for at Norge igjen skal bli et foregangsland for grunnleggende menneskerettigheter. Mine grunnverdier er frihet og rettferdighet. En frihet begrenset av solidaritet, og rettferdighet basert på behov og individuelle forutsetninger. Jeg tror at mennesker i balanse vil ønske å ta vare på jorda og naturressursene – derfor er det viktig med langsiktig forebyggende arbeid i tillegg til den sårt behøvde brannslukkingen; Vi må ha en trygg familie- og helsepolitikk. Vi må arbeide for bedre balanse mellom jobb og hjem, anerkjenne at tid er mer verdt enn penger og la folket ta ut den økte produktiviteten i redusert arbeidstid. Vi må ha en skole som rommer alle med sine varierte evner og interesser. Alle skal oppleve tilknytning til nærnatur og lokalsamfunn. Vi må få et boligmarked med trygge alternativer til å eie, der man legger til rette for de gode private initiativene, kollektiver, muligheter for å leie for å eie, prosjekter med tid som kapital og økolandsbyer. Vi må gjøre det enkelt for forbrukere å velge miljøvennlig, oppmuntre til deleordninger, gjøre det rimeligere å reparere enn å kjøpe nytt og avslutte all form for planlagt foreldelse.