Møtekalender

februar 22, 2016

Vestfold mdg har styremøter i forkant av landsstyrets møter. Disse er markert med uthevet skrift. Utenom disse er det satt av dato til ordinære styremøter.

Møtene er åpne for medlemmer, så hvis du er interessert så er det bare komme. Ta kontakt for å finne ut sted og klokkeslett for det aktuelle møtet.

 

Her finner du innkallinger, saksfremlegg og referater for våre møter.