Møtekalender

februar 22, 2016

Vestfold mdg har styremøter i forkant av landsstyrets møter. Disse er markert med uthevet skrift. Utenom disse er det satt av dato til ordinære styremøter.

2016/2017

 • Mandag 29. februar: LS-forberedende styremøte (Holmestrand)
 • (Fre – søn 8.-10. april Landsmøte i Oslo)
 • Tirsdag 03. mai: Ordinært styremøte (Forslag sted: Tønsberg)
 • Mandag 30. Mai: LS-forberedende møte (Forslag sted: Larvik)
 • Tirsdag 28. juni: ordinært styremøte (Nøtterøy)

(Styret vedtar videre møtekalender så snart møtekalender for landsstyret er klar)

2015/2016

 • Onsdag 19. august 2015
 • Mandag 21. september 2015
 • Tirsdag 13. oktober 2015
 • Tirsdag 3.  november 2015
 • Onsdag 2. desember 2015
 • Tirsdag 12. januar. 2016
 • Mandag 29. februar 2016

Møtene er åpne for medlemmer, så hvis du er interessert så er det bare komme. Ta kontakt for å finne ut sted og klokkeslett for det aktuelle møtet.

 

Her finner du innkallinger, saksfremlegg og referater for våre møter.