Dato for årsmøte er satt

Årsmøtet skal minst behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett, valg av styre og valg av representant(er) til partiets landsmøte. Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem. Vi oppdaterer og gjør saksfremlegg tilgjengelig så fort det er mulig og senest to uker før årsmøtet. Alle medlemmer kalles inn fire uker før. 

Link til våre vedtekter:

Vedtekter for MDG Vestfold

Her kan du følge med på fortløpende oppdateringer om årsmøtet:
https://www.facebook.com/search/top/?q=%C3%A5rsm%C3%B8te%20i%20verdens%20beste%20fylkeslag