Tillits- og folkevalgte

Valgkomité

 • Jennifer McConachie
 • Vilde Røsok Bojang
 • Patrick Gudmundsen
 • John Modin

Fylkesstyret

 • Talsperson – Stine-Marie Schmedling
 • Talsperson – Helge Myrseth
 • Sekretær – Inger Karlsen Sæther
 • Opplæringsanvarlig – Ulf Lund Halvorsen
 • Økonomiansvarlig – Espen Watne Andresen
 • Styremedlem – Vinjar Rosendal
 • Styremedlem – Torhild Reinholtz
 • Varamedlem – Sveinung Bjerk-Amundsen

 

Landsstyrerepresentanter

 • Medlem – Stine-Marie Schmedling
 • Vara – Helge Myrseth

 

Nominasjonskomité

 • Medlem – Cornelia Mastervik
 • Medlem – Nina Brodahl
 • Medlem – Inger Karlsen Sæther
 • Medlem – Tormod Knutsen
 • Medlem – Tomas Moss
 • Medlem  – Geir Hestvik
 • Medlem – Torhild Reinholtz

Fylkestingsgruppa

 • Harald Moskvil (Leder)
 • Lene Lauritzen Kjølner
 • Randi Hagen Fjellberg
 • Elisabet Høgalmen
 • Patrick Gudmundsen
 • Kjell Anders Lier

(I tillegg møter en av talspersonene i fylkestingsgruppa og fylkestingsrepresentantene møter i styremøtene. Styremøtene er for øvrig åpne.)

 

Landsmøtedelegater

 1. Stine-Marie Schmedling
 2. Helge Myrseth
 3. Jennifer McConachie
 4. Ulf Lund Halvorsen
 5. Kjell Anders Lier
 6. Harald Moskvil
 7. Randi Hagen Fjellberg
 8. Espen Watne Andersen

Varadelegater

 1. Anne Katrine Hauge
 2. Patrick Gudmundsen
 3. Vilde Røsok Bojang
 4. Lene Bergan

februar 22, 2016