Tillits- og folkevalgte

I 2018 har fylkeslaget 16 tillitsvalgte i ulike verv. Vi har 11 folkevalgte i Vestfold, ned fra 16 i 2015 grunnet kommunesammenslåinger og én utmelding. Vi er representert i Fylkestinget og i kommunestyrene i 7 av 9 kommuner: Færder, Larvik, Holmestrand, Horten, Re, Sandefjord og Tønsberg.

februar 22, 2016

 

Fylkesstyret
Randi Fjellberg (Færder) – Leder
Patrick Gudmundsen (Færder) – Nestleder
Espen Watne Andresen (Holmestrand) – Økonomiansvarlig

Jennifer McConachie (Horten)
Vinjar Rosendal (Larvik)
Harald Moskvil (Horten)
Sonja Samuda (Sandefjord)

 

Revisor
Trond Ottesen

Landsstyrerepresentanter
Utnevnes av styret i løpet av våren 2018

Valgkomité
Marit Kiste (Larvik)
Reidar Gotteberg (Færder) – Vara
Pluss tre representanter fra Telemark

Nominasjonskomité
Max Aidan Mulhall-Biseth (Larvik)
Randi Hagen Fjellberg (Færder)
Pluss tre representanter fra Telemark

Programkomité
Patrick Gudmundsen (Færder)
Marit Kiste (Larvik)
Harald Moskvil (Horten)
Pluss tre representanter fra Telemark

Landsmøtedelegater
Kvinnelige delegater
Jennifer McConachie (Horten)
Stine-Marie Schmedling (Færder)
Anne Line Nilsson fra GU (Tønsberg)
Elise Søvik fra GU 1. Vara

Mannlige delegater
Patrick Gudmundsen  (Færder)
Svein-Erik Figved (Horten)
Max Aidan Mulhall-Biseth (Larvik GU)
Odd Rune Langeland (Sandefjord)
Harald Moskvil (Horten) 1. vara
Vinjar Rosendal (Larvik) 2. vara

 

Fylkestingsgruppa
Harald Moskvil (Horten) – Gruppeleder
Kontakt: harald.moskvil(på)mdg.no

Randi Hagen Fjellberg (Færder)
Anne Katrine Hauge (Færder)
Patrick Gudmundsen (Færder)
Kjell Anders Lier (Tønsberg)
Gro Kristin Wilhelmsen (Sandefjord)

Færder
1. Randi Hagen Fjellberg
Kontakt: randi.hagen.fjellberg(på)gmail.com

2. Anne Katrine Hauge
Kontakt: annekatrinehauge(på)gmail.com

Holmestrand
Espen Watne Andresen
Kontakt: espenwatneandresen(på)gmail.com

Horten
1. Svein Erik Figved
Kontakt: sefigved(på)online.no

2. Jennifer McConachie
Kontakt: electriclane(på)gmail.com

Larvik
1. Vinjar Rosendal
Kontakt: vinjarrosendal(på)gmail.com

2. Tormod Knutsen
Kontakt: tormod.knutsen.mdg(på)gmail.com

Re
Kari Proos
Kontakt: prooskari(på)outlook.com

Sandefjord
Odd Rune Langeland
Kontakt: odd333rune(på)gmail.com

Tønsberg
Terje Olsen
terjetexas(på)gmail.com