Aktiviteter i Vestfold

Informasjon om medlemsmøter og aktiviteter i 2014 blir oppdatert  fortløpende.
OBS! Endringer kan forekomme.

2014

Januar

21. Januar – Stiftelsesmøte for MDG Nøtterøy

23. Januar – temamøte ‘Grønn boligpolitikk’ – innleder Rolf Jacobsen, kl 18.00 Slottsfjellsmuseet i Tønsberg

29. Januar – Stiftelsesmøte for MDG Stokke

 

Februar 

5. Februar – Ordinært årsmøte MDG Sandefjord

6.februar – møte om lokallag på Tjøme

10.februar – Ordinært årsmøte MDG Tønsberg

13. Februar – Ordinært årsmøte MDG Vestfold – innkalling sendt til medlemmer

25. Februar – stiftelsesmøte for MDG Holmestrand

26. Februar – temamøte ‘Hva vil vi med MDG Vestfold?’ – kl18.00 på Slottsfjellmuseet i Tønsberg. 

28. februar – møte og  stiftelse av lokallag på Tjøme

 

 

Mars

27 mars temamøte – Grønn landbrukspolitikk – Kl 18.00Holmestrand

Langgt. 11, ROM11, inngang fra Brygga i Holmestrand. Innledning og diskusjon.

31. Mars stiftelsesmøte MDG Hof

 

April

25-27. April – Landsmøte Miljøpartiet De Grønne

 

Mai

1 mai: Paroleverksted og frokost, v MDG Nøtterøy, Munkegaten 12, klokken 1000

13.mai – Temamøte: Samferdsel og transport i Vestfold – Stokke,  Pavarotti Pizza 19.00-21.00

22 mai: Høringsmøte: Kommuneplanens samfunnsdel for Nøtterøy, Partikontor, munkegaten 12, kl 1800

28 mai: Åpent medlemsmøte: Tønsberg MDG, Munkegaten 12, kl 1800

Juni

16 juni: Inspirasjonsmøte: «Fra Fossilsamfunn til fornybarsamfunn» m Per Hjalmar Svae, villa Møllebakken, Tønsberg

26 juni: Åpent møte: «Oslofjordforbindelsen» m Rasmus Hansson, Gamlehorten Gjestegård, kl 1900

 

September

11 September:  Åpent møte med stortingsgruppa til MDG, Eidsfoss, kl 1800

17 september: Ekstraordinært årsmøte: MDG sandefjord, Asnesodden 17, kl 1900

 

Oktober

4 oktober: Stiftelsesmøte: MDG RE, Holt Gård, kl 18-21

8 oktober: presentasjonsmøte: Fykesliste kandidatene presenterer seg for Nominasjonskomite og øvrige medlemmer.
Munkegaten 12, kl 1900
11 oktober: Stand på Tønsberg Torg, v MDG Tønsberg

13 oktober: Filmvisning og debattmøte: «Hvordan skal Tjøme se ut» Samfunnshuset, Tjøme, 1830-2130

18 oktober: Kaffe, te og en god samtale på munken, Munkegaten 12 kl 1200

20 oktober: Debatt, «Jordvern -Fra ord til handling», MDG representert i panelet, Gjennestad gartnerskole, Stokke klokken 1800
1800
21 Oktober: Medlemsmøte: MDG Larvik. Etablering av nytt styre, Blåboksen, Bølgen, Larvik, kl 1800

28 oktober: Reetablering: Horten MDG, Røde kors Huset, Horten, kl 1800

 

November

5 November: Åpent kontor.  Kom innom for en hyggelig prat og en god kopp kaffi. Munkegaten 12, kl 1500-2100

12 November: Åpent kontor. Kom innom for en hyggelig prat og en god kopp kaffi. Munkegaten 12, kl 1500-2100

19 November: Åpent kontor. Kom innom for en hyggelig prat og en god kopp kaffi. Munkegaten 12, kl 1500-2100

26 November: Åpent kontor. Kom innom for en hyggelig prat og en god kopp kaffi. Munkegaten 12, kl 1500-2100