Anne Katrine Hauge

2. kandidat

 

  • Bosatt på Nøtterøy sammen med en datter på 14.
  • Opprinnelig odelsjente fra Sunnmøre, flyttet til Vestfold som 19-åring.
  • Utdannet øko-agronom, sykepleier og bachelor i sosiologi.
  • Jobber ved avdeling for rusbehandling.
  • Har vært styremedlem i lokallaget og fylkeslaget
  • Sitter i kommunestyre og formannskap på Nøtterøy

Samfunnsstrukturene er etter min mening det viktigste virkemiddelet for å oppnå endring fordi de i stor grad påvirker hvordan vi lever livene våre. Jeg interesserer meg spesielt for samferdsel og grønt næringsliv, kanskje fordi jeg mener dette er spesielt viktig for det grønne skiftet. Ny kunnskap og teknologi gir oss fantastiske muligheter til å bygge et bærekraftig samfunn, men det forutsetter at vi tar det i bruk. Samtidig er jeg opptatt av at et medmenneskelig samfunn er et samfunn som gir mulighet for mangfold; både i form av hvordan vi organiserer hverdagen vår og ved at det er rom for å være forskjellige.

MDG har en god, helhetlig politikk, men jeg mener at vårt hovedfokus i valgkampen skal ligge på klima- og miljøsakene – fordi dette skal og må være et klimavalg. Inn i dette arbeidet vil jeg bidra med engasjement, min evne til å se forskjellige perspektiver og stor arbeidskapasitet.