Harald Moskvil

1.Kandidat, Økonom og økobonde

54 år, gift, tre voksne barn, kristen, økonom, økobonde, miljø- og naturinteressert

Hva brenner jeg for:
Klima- og miljøsaken viktigst for meg. Vi må ta vare på kloden vår, dette gjelder både lokalt og globalt.

Solidaritet er viktig for meg. Solidaritet med naturen, fremtidige generasjoner og andre folkeslag

Er opptatt av å skape en ny økonomisk politikk. Ser den økonomiske politikken som et viktig virkemiddel for å møte klimautfordringene.

Vil jobbe for et nytt bærekraftig næringsliv. Produksjon, tjenester og produkter må bli bærekraftig.

Andre områder:

–          Bærekraftig samferdsel, særlig kollektivtransport.

–          Jordvern – vi må ta vare på matjorda vår, den har mye høyere verdi enn å være tomt til en bolig/næringsbygg.

–          Naturvern – mangfoldet taper for hver dag. Vi må gjenskape den økologiske balansen.

–          Moderne byutvikling, med menneske i sentrum og bilen som statist.

–          Norge som fredsnasjon, noe vi dessverre ikke er i dag. Vi lever av å selge våpen.

–          Helse- og ruspolitikk med flere «varme» hender og mindre politi.

–          Økologisk landbruk som en spydspiss

Er klar for å gjøre en jobb på Stortinget. Har trives veldig godt på fylkestinget det siste året. Mener jeg har kompetanse som er verdifull i politisk arbeid. Tror jeg evner å skape dialog som er verdifull for å få flere til å støtte vår politikk. Har trives i radioen og i intervju med journalister.