Kjell Anders Lier

12. Kandidat

Gift, 39 år. Gartner. Har vært leder for MDG Tønsberg siden 2011, nå i tospann med Vilde R. Bojang. Gruppeleder MDG Tønsberg og representant i utvalg for bygg og areal.