Randi Hagen Fjellberg

11. Kandidat

69 år. 3 barn og 3 barnebarn. Biolog. Pensjonist. Gruppeleder for MDG i Tjøme kommunestyre.