Ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte

I 2018 har fylkeslaget 16 tillitsvalgte i ulike verv. Vi har 11 folkevalgte i Vestfold, ned fra 16 i 2015 grunnet kommunesammenslåinger og én utmelding. Vi er representert i Fylkestinget og i kommunestyrene i 7 av 9 kommuner: Færder, Larvik, Holmestrand, Horten, Re, Sandefjord og Tønsberg. Vi har én ansatt gruppesekretær/politisk rådgiver i 50% stilling.

februar 22, 2016

Fylkesstyret
Randi Fjellberg (Færder) – Leder
Patrick Gudmundsen (Færder) – Nestleder
Espen Watne Andresen (Holmestrand) – Økonomiansvarlig

Jennifer McConachie (Horten)
Vinjar Rosendal (Larvik)
Harald Moskvil (Horten)
Sonja Samuda (Sandefjord)

Revisor
Trond Ottesen

Landsstyrerepresentanter
Randi Hagen Fjellberg
Harald Moskvil
Jen McConachie – Vara
Patrick Gudmundsen – Vara

Valgkomité
Marit Kiste (Larvik)
Reidar Gotteberg (Færder) – Vara
Pluss tre representanter fra Telemark

Nominasjonskomité
Max Aidan Mulhall-Biseth (Larvik)
Randi Hagen Fjellberg (Færder)
Pluss tre representanter fra Telemark

Programkomité
Patrick Gudmundsen (Færder)
Marit Kiste (Larvik)
Harald Moskvil (Horten)
Pluss tre representanter fra Telemark

Landsmøtedelegater
Kvinnelige delegater
Jennifer McConachie (Horten)
Stine-Marie Schmedling (Færder)
Anne Line Nilsson fra GU (Tønsberg)
Elise Søvik fra GU 1. Vara

Mannlige delegater
Patrick Gudmundsen  (Færder)
Svein-Erik Figved (Horten)
Max Aidan Mulhall-Biseth (Larvik GU)
Odd Rune Langeland (Sandefjord)
Harald Moskvil (Horten) 1. vara
Vinjar Rosendal (Larvik) 2. vara

 

Fylkestingsgruppa
Harald Moskvil (Horten) – Gruppeleder
Kontakt: harald.moskvil(på)mdg.no

Randi Hagen Fjellberg (Færder)
Anne Katrine Hauge (Færder)
Patrick Gudmundsen (Færder)
Kjell Anders Lier (Tønsberg)
Gro Kristin Wilhelmsen (Sandefjord)

 

Færder kommunestyre
1. Randi Hagen Fjellberg
Kontakt: randi.hagen.fjellberg@gmail.com

2. Anne Katrine Hauge
Kontakt: annekatrinehauge@gmail.com

Holmestrand kommunestyre
Espen Watne Andresen
Kontakt: espenwatneandresen@gmail.com

Horten komunestyre
1. Svein Erik Figved
Kontakt: sefigved@online.no

2. Jennifer McConachie
Kontakt: electriclane@gmail.com

Larvik kommunestyre
1. Vinjar Rosendal
Kontakt: vinjarrosendal@gmail.com

2. Tormod Knutsen
Kontakt: tormod.knutsen.mdg@gmail.com

Re kommunestyre
Kari Proos
Kontakt: prooskari@outlook.com

Sandefjord kommunestyre
Odd Rune Langeland
Kontakt: odd333rune@gmail.com

Tønsberg bystyre
Terje Olsen
terjetexas@gmail.com

 

Ansatte

Ingrid Randisdatter Fjellberg
ingrid.fjellberg@mdg.no
477 17 691

Ingrid er ansatt av fylkestingsgruppa, hovedsaklig som politisk rådgiver i 40% stilling. Hun har også en 10% stilling som bl.a. nettredaktør og facebookadministrator for fylkesstyret. Ingrid har bakgrunn fra bystyret i Bergen, hvor hun var fast representant for MDG fra 2015-2017, og fra Grønne Studenter, hvor hun var nasjonal talsperson fra 2014 til 2016.